Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 35/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 maja 2021 r.

Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z Uchwałą Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, oraz zmian wprowadzonych:
1. Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,
2. Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,
3. Uchwałą Nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,
4. Uchwałą Nr XXX/203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
5. Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
6. Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,
7. Uchwałą Nr XXXI/205/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
8. Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,
9. Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,
10. Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,
11. Uchwałą Nr XXXII/211/21 Rady Gminy Turek z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

informuję podległe jednostki budżetowe o kwotach dochodów i wydatków na rok 2021, zgodnie z następującymi załącznikami:

• Załącznik Nr 1 w zakresie planu dochodów realizowanego przez Urząd Gminy w Turku,
• Załącznik Nr 2 w zakresie planu wydatków realizowanego przez Urząd Gminy w Turku,
• Załącznik Nr 3 w zakresie planu wydatków realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
• Załącznik Nr 4 w zakresie planu wydatków realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie
• Załącznik Nr 5 w zakresie planu wydatków realizowanego przez Szkołę Podstawową w Żukach,
• Załącznik Nr 6 w zakresie planu wydatków realizowanego przez Szkołę Podstawową w Chlebowie.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: