2003

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
w sprawie : ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2003.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji wodociągowej i sieci wodociągowej w m. Obrębizna " w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : Procedura upro
w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie planu dofinansowania na rok 2003 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
w sprawie powołania obwodowych komisji do Spraw Referendum e referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę
sprawie : stawki ekwiwalentu na niektóre materiały biurowe nabywane we własnym zakresie przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Turku oraz pracownika GBP w Słodkowie.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
w sprawie ogłoszenia , organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz wyznaczenie składu komisji przetargowe.
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycj pn. "Budowa stacji i sieci wodociągowej w miejscowości Obrębizna."
w sprawie : przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej środków czystości i herbaty.
w sprawie powołania komisji przetargowej nadzorującej otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2003 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej II etap Turkowice - Kowale Księże."
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum Urzędu.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej działającej w postępowaniu zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę do 30.000 EURO.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.
w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umarzanych
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych " działek budowlanych " oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
w sprawie powołania Zespołu osób odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach: Obrzębin, Słodków Kolonia i Turek"
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach: Obrzębin, Słodków Kolonia i Turek"
w sprawie powołania Zespołu osób odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie"
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie".
w sprawie powołania Zespołu osób odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca"
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej II etap w miejscowości Wrząca".
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2003 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2003 rok.