2010

Zarządzenie Nr 4/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok.

 
Zarządzenie Nr 4/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2010 r.
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
 
 
       Na podstawie art.249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.

1. W związku z Uchwałą Nr 111/10/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2010 r. i Zarządzeniem Nr 3/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Słodkowie,
- załącznik nr 5 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach,
 
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                          Wójt
                                                                              /-/ Karol Mikołajczyk
 
Lista wiadomości