2010

Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 3/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2010  r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu  na 2010 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.

W uchwale  Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia  14 grudnia 2009 r.  roku w sprawie  budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/232/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/10 Wójta Gminy Turek z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010  r.,
- Zarządzeniem Nr 49/10 Wójta Gminy Turek z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,

wprowadza się następujące zmiany:
   
1.  W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 801 rozdz. 80106 § 4440  kwota  838,48 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4260    o kwotę            1.500,00 zł.         pl. po zm.              21.500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300                             8.700,00 zł.                                    101.700,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4440                             2.504,34 zł.                                      27.848,18 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4120                                    0,98 zł.                                             12,01 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210                                    2,57 zł.                                           704,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210                                700,00 zł.                                      16.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                                700,00 zł.                                    278.827,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                             1.000,00 zł.                                    539.056,46 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                                100,00 zł.                                     177.268,92 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                                150,00 zł.                                         1.260,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                                550,00 zł.                                       48.890,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                                150,00 zł.                                         6.990,25 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020                                100,31 zł.                                       22.640,31 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010                             4.500,00 zł.                                     308.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4220                             5.000,00 zł.                                        90.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260                             2.000,00 zł.                                        22.017,58 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4430                                150,00 zł.                                          1.130,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4440                             1.752,32 zł.                                        18.460,53 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260                             3.100,00 zł.                                         26.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                                300,00 zł.                                         84.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4210                                100,00 zł.                                         60.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4440                             1.845,94 zł.                                           4.247,24 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440                             1.341,38 zł.                                          37.673,90 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4210                             2.500,00 zł.                                          12.220,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4040    o kwotę          10.200,00 zł.        pl. po zm.               70.956,16 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4110                            2.504,34 zł.                                     169.495,66 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4110                                   3,55 zł.                                              73,99 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4260                               700,00 zł.                                       29.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                          17.909,94 zł.                                  3.086.689,84 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440                               322,24 zł.                                     181.337,36 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                                 50,00 zł.                                      219.347,97 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440                                 50,31 zł.                                        13.331,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010                            1.372,76 zł.                                   1.208.177,30 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440                            1.727,24 zł.                                        72.090,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                            2.245,94 zł.                                      165.672,76 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4170                            1.500,00 zł.                                          2.200,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4260                            1.000,00 zł.                                          4.000,00 zł.
 
2. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej  „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z  zakresu  administracji rządowej  zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się  następujące zmiany:
 
a)w planie wydatków zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75101 § 4120                                  0,98 zł.                                            12,01 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210                                  2,57 zł.                                          704,00 zł.
 
b)  w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75101 § 4110                                   3,55 zł.                                            73,99 zł.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                       Wójt
                                                                         /-/ Karol Mikołajczyk
 
                                                                                                                      
Lista wiadomości