Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - wnioski dla mieszkańców

MIESZKAŃCY GMINY TUREK

Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek w latach 2019-2020". Usługa obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.


Mieszkańcy Gminy Turek zainteresowani ww. programem proszeni są o złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, do dnia 30 września 2020 r.


Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 4 lub ze strony internetowej: www.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA lub www.bip.gmina.turek.pl /zakładka KOMUNIKATY.


Więcej informacji pod nr tel. 63 279 40 83 – Jolanta Kozanowska.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Do pobrania:

Lista wiadomości