Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

DEKLARACJA DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. art. 27g ,o wspieraniu Termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności , ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz.554 z późn. zm.)

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwiania sprawy:

Na złożenie/wysłanie deklaracji od 01 lipca 2021 r. mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.
W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4
Centrum informacji i obsługi ( parter) , tel. 63 279 40 83
W formie elektronicznej, czyli przez internet - czczegóły na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

Do pobrania:

Lista wiadomości