Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

Podstawa prawna:

art. 10 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz 856) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz 687).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami) opłata skarbowa wynosi 82 zł. Wpłata na konto Urzędu Gminy Turek - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie/Oddział Turek

Nr 14 8557 0009 0800 0910 2008 0001

z dopiskiem – "opłata za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną".

Termin odpowiedzi:

Nie później niz w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiadająca:

Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Miejsce złożenia wnisku:
Centrum informacji i obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62 – 700 Turek (parter).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 17,

telefon nr 63 279 40 82,
e-mail: ug@gmina.turek.pl

 

Dokumenty

Wniosek o wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 1. Amerykański pit bull terrier.
 2. Perro de Presa Mallorquin.
 3. Buldog amerykański.
 4. Dog amerykański.
 5. Perro de Presa Canario.
 6. Tosa inu.
 7. Rottweiler.
 8. Akbash dog.
 9. Anatolian karabash.
 10. Moskiewski stróżujący.
 11. Owczarek kaukaski.

 

Do pobrania:
Lista wiadomości