Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Wniosek dotyczący działalności gospodarczej


Podstawa prawna:
- ustawa  z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.)
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447 ze zm.)

Opłaty:
Wolne od opłaty

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku papierowego następuje przesłanie wniosku w formie elektronicznej do CEIDG, pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeśli wniosek będzie niepoprawny wnioskodawca zostanie wezwany przez organ gminy - w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko do spraw działalności gospodarczej i rolnictwa

Uwagi:
W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 17,
telefon (63) 279 40 82.


Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
• Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.


Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.Do pobrania:
 
Lista wiadomości