Procedury załatwianych spraw - wnioski do pobrania

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości


Podstawa prawna:
art. 47 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)

Opłaty:
Brak opłat

Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko do spraw działalności gospoadarczej i rolnictwa

Uwagi:

Miejsce złożenia wniosku:
Centrum informacji i obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (parter).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 17,
telefon nr 63 279 40 82
e-mail: ug@gmina.turek.pl


Do pobrania:
Lista wiadomości