Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice, wykonanie zatoki i odwodnienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie nr 500037850-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Turek: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 589811-N-2017

Data: 19-09-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Ogrodowa  4, 62-700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 794 060, e-mail ug@gmina.turek.pl, faks 632 794 066.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data: 05-10-2017, godzina 9:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data: 09-10-2017, godzina 9:00

 

Z up. Wójta Gminy

/-/ Małgorzata Rezler

Sekretarz Gminy

 

Lista wiadomości
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice, wykonanie zatoki i odwodnienia
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice, wykonanie zatoki i odwodnienia
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice, wykonanie zatoki i odwodnienia
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice, wykonanie zatoki i odwodnienia
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice, wykonanie zatoki i odwodnienia