Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice - unieważnione

Lista wiadomości
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Turkowice (2)