Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2020/2021

Lista wiadomości
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2020/2021"