Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2020/2021

Informacja z otwarcia ofert - Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2020/2021

 

OKZ-OZ.ZP.271.3.2020

Turek, 27 lipca 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2020/2021".

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy Turek (Zamawiającego) przy ul. Ogrodowej 4 w Turku, odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 139.200,00 zł brutto w 2020 r.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert, zgodnie z zestawieniem poniżej:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

EUROMATPOL Sp. z o.o.

ul. Pogodna 10C,

62-541 Budzisław Kościelny

5,40 zł / 1 km

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

2.

Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk,

Piotrkowice 22a, 62-561 Ślesin

3,10 zł / 1 km

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.,

ul. Zakładowa 4,

62-510 Konin

3,46 zł / 1 km

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

4.

PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o.,

ul. Turecka 24,

62-709 Malanów

3,98 zł / 1 km

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

5.

Usługi Przewozu Osób Grzegorz Sucharek

Piekary 26/1, 62-730 Dobra

3,70 zł / 1 km

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

6.

Joński Travel Przewozy Turystyczne Krajowe i Zagraniczne Magdalena Bajzert,

ul. Wrzosowa 2, 62-731 Przykona

3,40 zł / 1 km

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

7.

Piotr Waleriańczyk,

Piotrkowice 22b, 62-561 Ślesin

3,30 zł / 1 km

Zgodnie
z SIWZ

30 dni

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2020/2021"