Przebudowa drogi gminnej, ul. Jaśminowej, w miejscowości Turkowice

Lista wiadomości
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej, ul. Jaśminowej, w miejscowości Turkowice, gmina Turek".