Przetargi wszczęte

Lista wiadomości
dotyczy "Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi"
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin”
dotyczy zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrzębin
dotyczy "Przebudowy i rozbudowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynku Szkoły Podstawowej im. J. Mehoffera w Chlebowie"
dotyczy "Przebudowy i rozbudowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynku Szkoły Podstawowej im. J. Mehoffera w Chlebowie"
dotyczy "Przebudowy i rozbudowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynku Szkoły Podstawowej im. J. Mehoffera w Chlebowie"
na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Budy Słodkowskie