Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
2021 rokUtworzenie dokumentu2020-12-28 11:10:42Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/155/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-28 11:09:30Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/154/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-28 11:06:39Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/153/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-28 11:05:27Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/153/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-28 11:04:34Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/161/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-12-28 11:02:03Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/160/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-12-28 10:58:07Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/159/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-28 10:53:09Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/159/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-12-28 10:52:53Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/158/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-12-28 10:50:21Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/157/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-28 10:44:52Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/157/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-12-28 10:44:10Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/156/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-23 11:10:04Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVI/156/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r.Utworzenie dokumentu2020-12-23 11:09:58Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr SO-0957/28/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 rokuUtworzenie dokumentu2020-12-23 08:15:53Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr SO-0952/28/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 rokuModyfikacja dokumentu2020-12-23 08:13:53Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr SO-0952/28/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2020 rokuUtworzenie dokumentu2020-12-23 08:12:31Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek wydaniu decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania w decyzji Wójta Gminy Turek znak: GKI-GO.6220.12.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-23 07:50:02Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek wydaniu decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania w decyzji Wójta Gminy Turek znak: GKI-GO.6220.12.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.Modyfikacja dokumentu2020-12-23 07:49:39Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek wydaniu decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania w decyzji Wójta Gminy Turek znak: GKI-GO.6220.12.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.Utworzenie dokumentu2020-12-23 07:49:19Ewelina Pietrzak