Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

 
WÓJT GMINY
Karol Mikołajczyk
tel. (+48 63) 279 40 70
 
ZASTĘPCA WÓJTA
Katarzyna Skotarek
tel. (+48 63) 279 40 71
                                                                                                                       
SKARBNIK GMINY
Beata Pieśkiewicz
tel. (+48 63) 279 40 90
e-mail: bp@gmina.turek.pl

SEKRETARZ GMINY
Gabriela Kolenda
tel. (+48 63) 279 40 80
e-mail: sekretarz@gmina.turek.pl