Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Turek określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta Gminy Turek w drodze Zarządzenia nr 5/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.: