Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych (IN)

Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN)


Do zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:
  1. zapewnieniem ochrony informacji niejawnych,
  2. ochroną systemów i sieci informatycznych, w których wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane są informacje niejawne,
  3. kontrolą ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tych informacji,
  4. opracowaniem planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowaniem jego realizacji,
  5. szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  6. prowadzeniem zwykłego postępowania sprawdzającego na polecenie Wójta,
  7. wydawaniem poświadczeń bezpieczeństwa oraz ich ewidencją.