Informatyk (OI)

Do zadań Informatyka w szczególności należą następujące zadania:

1) opracowywanie i wdrażanie ogólnej koncepcji informatyzacji Urzędu,
 
2) zabezpieczenie Urzędu w sprzęt informatyczny oraz jego bieżące utrzymanie,
 
3) organizacja szkoleń pracowników Urzędu w zakresie wykorzystania zainstalowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 
4) wykonywanie obowiązków „Administratora bezpieczeństwa informacji” wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.