Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13.10.2019 r.

Informacja o rozpoczęciu prac Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów


Obwodowe Komisje Wyborcze

z terenu Gminy Turek

rozpoczynają pracę

w lokalach obwodowych komisji

w dniu 13 października 2019 r. o godz. 6:00

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji


Do pobrania:

Prezentacje szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych


Do pobrania prezentacje szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych:
Do pobrania wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych:
2. Uchwała nr 159/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

3. Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie o zmianach w składach Obwodowych Komisji Wyborczych


Do pobrania:

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie


Do pobrania:

INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH,

POWOŁANYCH  CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

Na podstawie Postanowienia nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń  obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października2019 r., informuje się o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu obwodowych komisji wyborczych:

 

Miejsce: Sala sportowa w Słodkowie, Słodków 21b

Termin: 30 września 2019 r. o godz. 15:30

POSTANOWIENIE NR 273/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Do pobrania:

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Turek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

§ 3

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 2
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 8.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski

POSTANOWIENIE nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 września 2019 r.


Do pobrania:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK z dnia 10 września 2019 r.


Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 27 sierpnia 2019 r.


Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 21 sierpnia 2019 r.


Do pobrania:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.


Do pobrania:

Informacja Wójta Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2019 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Do pobrania

Serwis informacyjny PKWInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Do pobrania:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Do pobrania:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Do pobrania:

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP


Do pobrania: