Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020

UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

 

POSTANOWIENIE NR 20/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Do pobrania:

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania:

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Do pobrania:

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Turek

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Gminy Turek, podajemy sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

  • Zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą być przesłane na adres poczty elektronicznej: admin@gmina.turek.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30. Oryginały dokumentów należy przesłać do urzędu tradycyjna pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń)
  • Zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą być dostarczone do punktu obsługi interesanta Urzędu Gminy Turek (hol Urzędu) do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30.

 

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu (63) 279-40-84 oraz pod adresem poczty elektronicznej: admin@gmina.turek.pl 

 

Do pobrania:

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Do pobrania:

Informacja Wójta Gminy Turek o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania:

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Do pobrania:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do pobrania: