Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów 28.06.2020


Obwodowe Komisje Wyborcze

z terenu Gminy Turek

rozpoczynają pracę

w lokalach obwodowych komisji

w dniu 28 czerwca 2020 r. o godz. 6:00

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Do pobrania:

Podstanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie I o zmianach w składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Turek

Do pobrania:

 

 

 

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej dla Obwodowych Komisji Wyborczych

Do pobrania:

 

 

PREZENTACJE SZKOLENIOWE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Linki do prezentacji szkoleniowych dla obwodowych komisji wyborczych:

 

 

 

 

 

Uwaga: jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej

POSTANOWIENIE NR 32/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania:

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania:

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 10 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Do pobrania:

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

Do pobrania:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Do pobrania:

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

Do pobrania: