Wybory uzupełniające do Rady Gminy Turek - 12.01.2020

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 maja 2020 r.

Do pobrania:

POSTANOWIENIE Nr 21/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 maja 2020 r.

Do pobrania:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 13 stycznia 2020 r.

Do pobrania:

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turek

 

 

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu wyborów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

z siedzibą: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek

w składzie:

1) Jolanta Serbin - Przewodniczący

2) Mirosław Ignacy Filipiak - Zastępca Przewodniczącego

3) Maciej Wojciech Derucki - Członek

4) Agnieszka Grzeszkiewicz - Członek

5) Anna Bogumiła Kończak - Członek

6) Barbara Mruk - Członek

7) Włodzimierz Paruszewski - Członek

 

informuje, że w dniu głosowania 12 stycznia 2020 r.,

rozpocznie pracę od godziny 06:00.

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Do pobrania:

POSTANOWIENIE NR 328/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej

Do pobrania:

POSTANOWIENIE NR 327/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 grudnia 2019 r.

DKN-775-11-13/19

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Turek obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turek zarządzonych na dzień 12 stycznia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 (pok. 18) do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 3, w liczbie 5.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 7:45 w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 (sala 29).

 

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

/-/ Michał Jankowski

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 12 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 12 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 9 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 4 grudnia 2019 r.

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TURKU
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Turku w składzie:

1. Anna Glapa - Przewodniczący Komisji
2. Aleksandra Mruk - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Małgorzata Adamek - Członek Komisji
4. Honorata Majcherek - Członek Komisji
5. Przemysław Mruk - Członek Komisji
6. Monika Mruk-Binkowska - Członek Komisji
7. Iwona Przybył - Członek Komisji
8. Natalia Przybył - Członek Komisji
9. Teresa Wojtkowiak - Członek Komisji

informuje, że

dyżur w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turek, zarządzonych na dzień 12 stycznia 2020 r., pełniony będzie w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 14:00.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Turku mieści się w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 29, tel. (63) 279 40 84.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Turku
/-/ Anna Glapa

POSTANOWIENIE NR 326/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Turku

Do pobrania:

POSTANOWIENIE NR 325/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Turku

Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 20 listopada 2019 r.

Do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2019 r.

Do pobrania:

Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 listopada 2019 r.

 

Do pobrania:

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 listopada 2019 r.

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 456/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turek

 

Do pobrania: