Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek

 

Uchwała Nr XXXIV/217/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 102 poz. 2555

http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe/dziennik-nr-102-2002

Lista wiadomości