Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dzierżązna , dz. 190/1


Uchwała Nr II/14/02 Rady gminy Turek z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dzierżązna , dz. 190/1

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 9 poz. 154

http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe/dziennik-nr-9-2003

Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A1
o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew - część A"
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin"
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko