Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dzierżązna , dz. 161/4


Uchwała Nr II/14/02 Rady Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dzierżązna , dz. 161/4

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 9 poz.155

http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe/dziennik-nr-9-2003

 

Lista wiadomości