Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cisew na działce Nr 264


Uchwała Nr XII/58/03 Rady Gminy Turek z dnia 4 listopada 2003 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cisew na działce Nr 264

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 193 poz.:3592

http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe/dziennik-nr-193-2003


Lista wiadomości