2017 rok

Lista wiadomości
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 196/21, obręb Grabieniec, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 143/21, obręb Grabieniec, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/24, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 48/23, obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 217/8, obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 609/5 i 609/20, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 63210 PKO_TUREK_ŻUKI 44715 w m. Żuki, gmina Turek na działce o nr ewid. 73/2 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 203, 222, 204, 166/22, 180/24 w obrębie Słodków Kolonia, 103/5, 103/11, 103/17 w obrębie Obrzębin, 300/1, 982, 804/6, 804/9, 804/7, 804/25, 586/6, 638, 607/12 w obrębie Cisew.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 143/21, obręb Grabieniec, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 177/4, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 69/6, 69/1, 63, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 90/7, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach o nr ewid. 245/2, 244, 243, 342, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 177/4, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 14/5, obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 99/17, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 3/16, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 90/7, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach o nr ewid. 245/2, 244, 243, 342, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 14/5, obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 99/17, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 3/16, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 88, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu na działkach o numerze ewidencyjnym 188/1, 257, 408/2, 408/1, 406, 407/1, 369/7, 366, 362/5, 367/6, 364/6, 359/4, 362/3, 358/4, 355/4, 255/4, 5250, 106/3, 103/3, 100/3, 100/2, 113/2, 113/1, 96/1, 94, 115, 117, 7/1, 7/2, 5/16, 76, 5/13, 5/11, 5/15, 5/9, 77/4, 78/5, 78/3, 79/1 obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 88, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 55, 48, obręb Albertów, gmina Turek
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 69, 204/2, 214, 65/2, 64/16, 64/18, 63/8, obręb Albertów, gmina Turek
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 46/1, 49, obręb Kowale Księże, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 103/11, 103/17, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 217/6, obręb Turkowice, gmina Turek
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z kanałami bocznymi na działkach o numerze ewidencyjnym 343, 170/20, 177/4, 204, 176/3, obręb Słodków Kolonia; 727/3, 971/2, 767, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu na działkach o numerze ewidencyjnym 220, 245, 234, 235, 244, 236/2, 237, 241, 239 obręb Korytków, gmina Turek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 178/5, 204, 177/4, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 220, 221, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 767, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 291/3, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Turek Nr GKI.GP.6733.7.2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu na działkach o numerze ewidencyjnym 188/1, 257, 408/2, 408/1, 406, 407/1, 369/7, 366, 362/5, 367/6, 364/6, 359/4, 362/3, 358/4, 355/4, 255/4, 5250, 106/3, 103/3, 100/3, 100/2, 113/2, 113/1, 96/1, 94, 115, 117, 7/1, 7/2, 5/16, 76, 5/13, 5/11, 5/15, 5/9, 77/4, 78/5, 78/3, 79/1 obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 55, 48, obręb Albertów, gmina Turek
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 69, 204/2, 214, 65/2, 64/16, 64/18, 63/8, obręb Albertów, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 220, 221, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 767, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 46/1, 49, obręb Kowale Księże, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 103/11, 103/17, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 291/3, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 178/5, 204, 177/4, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 217/6, obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z kanałami bocznymi na działkach o numerze ewidencyjnym: 343, 170/20, 177/4, 204, 176/3, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek; 727/3, 971/2, 767, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu na działkach o numerze ewidencyjnym 220, 245, 234, 235, 244, 236/2, 237, 241, 239 obręb Korytków, gmina Turek.
GKI-GP.6730.344.2017
GKI-GP.6730.343.2017
GKI-GP.6730.342.2017
GKI-GP.6730.341.2017
GKI-GP.6730.340.2017
GKI-GP.6730.339.2017
GKI-GP.6730.338.2017
GKI-GP.6730.337.2017
GKI-GP.6730.336.2017
GKI-GP.6730.335.2017
GKI-GP.6730.334.2017
GKI-GP.6730.333.2017
GKI-GP.6730.332.2017
GKI-GP.6730.331.2017
GKI-GP.6730.330.2017
GKI-GP.6730.329.2017
GKI-GP.6730.328.2017
GKI-GP.6730.327.2017
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-nego nr 7/2017 z dnia 09.05.2017r. zmienioną decyzją 20/2017 z dnia 07.07.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej z azbestocementu w m. Chlebów w zakresie linii rozgraniczającej teren inwestycji na działkach o nr ewid, 106/3, 103/3, 100/3, 100/2, 113/2, 113/1, 96/1 w obrębie Chlebów.