2019 rok

Lista wiadomości
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej dla T-Mobile Polska S.A nr 44898 (N! nr 63298) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 77/3 w obrębie Chlebów.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 135/38, 135/19, 135/11, 202, 203 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 56/5, 56/3, 54/4, 257 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 143/21, 143/6, 145/27, 145/3 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i drogi wewnętrznej, na części działki o numerze ewidencyjnym 305/13, obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i drogi wewnętrznej, na części działki o numerze ewidencyjnym 141/7, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o numerze ewidencyjnym 804/33, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i drogi wewnętrznej, na części działki o numerze ewidencyjnym 305/13, obręb Turkowice, gmina Turek.pdf
dotyczy zawiadomienia o o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 135/38, 135/19, 135/11, 202, 203 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 56/5, 56/3, 54/4, 257 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 143/21, 143/6, 145/27, 145/3 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na części działki o nr ewid. 789/21, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i studni głębinowej, na części działki o numerze ewidencyjnym 789/21, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na części działki o numerze ewidencyjnym 804/33, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o numerze ewidencyjnym 804/33, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomień o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i drogi wewnętrznej, na części działki o numerze ewidencyjnym 141/7, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na części działki o nr ewid. 789/21, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy zawiadomień o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i studni głębinowej, na części działki o numerze ewidencyjnym 789/21, obręb Cisew, gmina Turek.pdf
dotyczy zawiadomień o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i drogi wewnętrznej, na części działki o numerze ewidencyjnym 305/13, obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i drogi wewnętrznej, na części działki o numerze ewidencyjnym 152/4, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na części działki o nr ewid. 789/21, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy zawiadomień o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i studni głębinowej, na części działki o numerze ewidencyjnym 789/21, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy zawiadomień o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 290/5, obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomień o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i studni głębinowej, na części działki o nr ewid. 789/21, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i drogi wewnętrznej, na części działki o numerze ewidencyjnym 152/4, obręb Żuki, gmina Turek.pdf
dotyczy zawiadomień o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i studni głębinowej, na części działki o nr ewid. 789/21, obręb Cisew, gmina Turek.pdf
dotyczy zawiadomień o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działki o nr ewid. 290/5, obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 63210 PKO TUREK ŻUKI 44715 w m. Żuki, gmina Turek na działce o nr ewid. 73/2 obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 54/4, 56/3, na części działki o nr ewid. 56/5 oraz części działki o nr ewid. 257, obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 272, obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 289/22, obręb Obrzębin oraz na działce o nr ewid. 129/3, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Słodków, na działkach o nr ewid. 20/2, 20/39, 20/41, 19/12, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 63210 PKO_TUREK_ŻUKI 44715 w m. Żuki, gmina Turek na działce o nr ewid. 73/2 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Bukowej ze skrzyżowaniem z droga gminną, na działkach o nr ewid. 348, 349/6, 351 i 204, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Klonowej ze skrzyżowaniem z drogą gminną, na działkach o nr ewid. 349/6, 351 i 204, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg wewnętrznych, na działkach o nr ewid. 370, 160/10, 160/9, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na części działki o nr ewid. 5/12 i części działki o nr ewid. 4, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Słodków, na działkach o nr ewid. 20/2, 20/39, 20/41, 19/12, obręb Słodków, gmina Turek.pdf
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie tunelu foliowego, na działce o nr ewid. 73/2, obręb Żuki, gmina Turek.pdf
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg osiedlowych ze skrzyżowaniem z drogą gminną, na działkach o nr ewid, 222, 204, 351, 344 oraz 153/5, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg wewnętrznych ul. Lipowej, ul. Cisowej, ul, Brzozowej, ul. Modrzewiowej, na działkach o nr ewid. 330, 350, 322, 316, 347 oraz 305, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 54/4, 56/3, na części działki o nr ewid. 56/5 oraz części działki o nr ewid. 257, obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 272, obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 289/22, obręb Obrzębin oraz na działce o nr ewid. 129/3, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg wewnętrznych ze skrzyżowaniem z drogą gminną, na działkach o nr ewid. 178/1 i 204, obręb Słodków Kolonia oraz działce o nr ewid. 265 obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Bukowej ze skrzyżowaniem z drogą gminną, na działkach o nr ewid. 348, 349/6, 351 i 204, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Klonowej ze skrzyżowaniem z drogą gminną, na działkach o nr ewid. 349/6, 351 i 204, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg wewnętrznych, na działkach o nr ewid. 370, 160/10, 160/9, obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Słodków, na działkach o nr ewid. 20/2, 20/39, 20/41, 19/12, obręb Słodków, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie wyprowadzeń linii SN z GPZ Żuki polegającej na skablowaniu napowietrznych odcinków linii SN w m. Żuki, gmina Turek na działkach o nr ewid. 92, 93/2, 74, 94/2, 95/2, 188/2, 190, 191, 192, 193, 189/2, 199/2, 200/9, 200/6, 200/10, 200/11, 201, 168/9, 168/8, 168/1, 168/4, 384, 112, 64/2, 111, 63, 383 obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej dla T-Mobile Polska S.A nr 44898 (N! nr 63298) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 77/3 w obrębie Chlebów, gmina Turek.pdf
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej ze skrzyżowaniem z drogą gminną na działce o nr ewid. 178/1 obręb Słodków Kolonia, działce o nr ewid. 204 obręb Słodków Kolonia oraz działce o nr ewid. 265 obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Bukowej ze skrzyżowaniem z drogą gminną, działki o nr ewid. 348, 349/6, 351, 204 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Klonowej ze skrzyżowaniem z drogą gminną, działki o nr ewid. 349/6, 351, 204 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 370, 160/10, 160/9 obręb Żuki, gmina Turek
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji zamieniającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 352/2017 wydanej dnia 16.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze studnią głębinową na części działki o nr ewid. 492 w obrębie Turkowice, w gminie Turek. Aktualny nr działki 492/9. Zmienia się ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji zamieniającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 353/2017 wydanej dnia 16.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze studnią głębinową na części działki o nr ewid. 492 w obrębie Turkowice, w gminie Turek. Aktualny nr działki 492/8. Zmienia się ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji zamieniającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 354/2017 wydanej dnia 16.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze studnią głębinową na części działki o nr ewid. 492 w obrębie Turkowice, w gminie Turek. Aktualny nr działki 492/7. Zmienia się ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji zamieniającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 355/2017 wydanej dnia 16.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze studnią głębinową na części działki o nr ewid. 492 w obrębie Turkowice, w gminie Turek. Aktualny nr działki 492/6. Zmienia się ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji zamieniającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 356/2017 wydanej dnia 16.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze studnią głębinową na części działki o nr ewid. 492 w obrębie Turkowice, w gminie Turek. Aktualny nr działki 492/5. Zmienia się ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji zamieniającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 357/2017 wydanej dnia 16.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze studnią głębinową na części działki o nr ewid. 492 w obrębie Turkowice, w gminie Turek. Aktualny nr działki 492/4. Zmienia się ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
Wójt Gminy Turek zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg wewnętrznych ul. Lipowej, ul. Cisowej, ul. Brzozowej, ul. Modrzewiowej, na działkach o nr ewid. 330, 350, 322, 316, 347 oraz 305, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
Wójt Gminy Turek zawiadamia zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg osiedlowych ze skrzyżowaniem z drogą gminną, na działkach o nr ewid. 222, 204, 351, 344 oraz 153/5, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 120/2019 dla inwestycji polegającej na budowie tunelu foliowego na działce o nr ewid. 73/2 w obrębie Żuki, w gminie Turek
w sprawie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 54/4, 56/3 na części działki n nr ewid. 56/5 oraz części działki o nr 257 obręb Obrzębin Gmina Turek
w sprawie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid 272 obręb Obrzębin, gmina Turek
w sprawie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid 289/22 obręb Obrz ebin oraz działce nr 129/3 obręb Słodków Kolonia, Gmina Turek
w sprawie budowy dróg osiedlowych ze skrzyżowaniem z drogą gminną na działkach o nr ewid. 22,204, 351, 344, 153/5 obręb Słodków Kolonia , gmina Turek
w sprawie budowy dróg wewnętrznych ul. Lipowej, ul. Cisowej, ul. Brzozowej, ul. Modrzewiowej, na działkach o nr ewid. 330, 350, 322, 316, 347, 350 obręb Słodków Kolonia Gmina Turek
w sprawie decyzji dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej na części działki o nr . ewid. 84/21, obr Korytków gmina Turek
Wójt Gminy Turek zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej dla T-Mobile Polska S.A nr 44898
Wójt Gminy Turek zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie wyprowadzeń linii SN z GPZ Żuki polegającej na skablowaniu napowietrznych odcinków linii SN w m. Żuki,
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Konwaliowej ze skrzyżowaniem drogą gminną, na działkach o nr ewid. 392/12, 391/16, 390/12, 390/8, 385 obręb Turkowice, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej dla T-Mobile Polska S.A nr 44898 (N! nr 63298) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 77/3 w obrębie Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej, na części działki o nr ewid. 84/21, obręb Korytków, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie i przebudowie wyprowadzeń linii SN z GPZ Żuki polegającej na skablowaniu napowietrznych odcinków linii SN w m. Żuki, gmina Turek na działkach o nr ewid. 92, 93/2, 74, 94/2, 95/2, 188/2, 190, 191, 192, 193, 189/2, 199/2, 200/9, 200/6, 200/10, 200/11, 201, 168/9, 168/8, 168/1, 168/4, 384, 112, 64/2, 111, 63, 383 obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Konwaliowej ze skrzyżowaniem drogą gminną, na działkach o nr ewid. 392/12, 391/16, 390/12, 390/8, 385 obręb Turkowice, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2019 z dnia 08.07.2019r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 370, 160/10, 160/9 obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 103/5, obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 343, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej ze skrzyżowaniem z drogą gminną na działkach o nr ewid. 178/1, 204, obręb Słodków Kolonia oraz 265 obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2019 z dnia 08.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie ulicy Bukowej ze skrzyżowaniem z drogą gminą na działkach o nr ewid. 348, 349/6, 351, 204 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2019 z dnia 08.07.2019 r., w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie ulicy Klonowej ze skrzyżowaniem z drogą gminą na działkach o nr ewid. 349/6, 351, 20 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 12/2019 z dnia 16.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie dróg osiedlowych ze skrzyżowaniem z drogą gminą na działkach o nr ewid. 222, 204, 351, 344, 153/5 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13/2019 z dnia 16.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych ul. Lipowej, ul. Cisowej, ul. Brzozowej, ul, Modrzewiowej na działkach o nr ewid. 330, 350, 322, 316, 347, 305 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na części działki o nr ewid. 5/12 i części działki o nr ewid. 4, obręb Słodków, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 150/11, 145/3, 205, 143/6, 143/8, 207/1, 141/4, 139/11, 139/9, 137/1, 202, 135/11, 143/21, 145/27, 203 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 135/11, 135/19, 135/38 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 54/5, 56,/3 część działki o nr ewid. 56/5 oraz część działki o nr ewid. 257, obręb Obrzębin, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 216/2, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 143/21, 205, 145/27, 145/10, 150/2 obręb Słodków Kolonia, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 188/2, 258, obręb Chlebów, gmina Turek
dotyczy postępowania w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Turek z dnia 07 sierpnia 2019 r., Nr 31/2018 znak GKl-GP.6733.31.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej dla T-Mobile S.A. Nr 44898 (N!63298) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 77/3 w obrębie Chlebów, gm. Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 49, 38/1, 38/3, 37/1, 37/3, obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 170/7, 170/13, 170/20, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 166/22, 168/3, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 180/24, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 196/2, obręb Obrębizna, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 103/5, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 343, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 170, obręb Kowale Księże oraz na działce o nr ewid 375 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 244, 240/2, 246, 245, 205, 229/1, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2019 z dnia 16.08.2019 r. w sprawie budowy i przebudowy wyprowadzeń linii SN z GPZ Żuki polegającej na skablowaniu napowietrznych odcinków linii SN na działkach o nr ewid. 92, 93/2, 74, 94/2, 95/2, 188/2, 190, 191, 192, 193, 189/2, 199/2, 200/9, 200/6, 200/10, 200/11, 201, 168/9, 168/8, 168/1, 168/4, 384, 64/2, 111, 63, 383 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 815, 794, 803/16, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 49, 38/1, 38/3, 37/1, 37/3, obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 30kV z kanalizacją optotelekomunikacyjną oraz towarzyszącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, na działkach o nr ewid. 168/1, 168/8, 168/10, 201, 167 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 170/7, 170/13, 170/20, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 166/22, 168/3, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 180/24, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 54/5, 56/3 część działki o nr ewid. 56/5 oraz część działki o nr ewid. 257, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 216/2, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek.
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 170, obręb Kowale Księże oraz na działce o nr ewid 375 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 196/2, obręb Obrębizna, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Konwaliowej ze skrzyżowaniem z drogą gminną, na działkach o nr ewid. 392/12, 391/16, 390/12, 390/8, 385 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 103/5, obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej, na działce o nr ewid. 343, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2019 z dnia 16.08.2019r. w sprawie budowy i przebudowy wyprowadzeń linii SN z GPZ Żuki polegającej na skablowaniu napowietrznych odcinków linii SN na działkach o nr ewid. 92, 93/2, 74, 94/2, 95/2, 188/2, 190, 191, 192, 193, 189/2, 199/2, 200/9, 200/6, 200/10, 200/11, 201, 168/9, 168/8, 168/1, 168/4, 384, 64/2, 111, 63, 383 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 135/11, 135/19, 135/38, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 143/21, 205, 145/27, 145/10, 150/2, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 188/2, 258, obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2019 z dnia 12.07.2019r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 272 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 170/7, 170/13, 170/20, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 166/22, 168/3, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dróg osiedlowych, na działkach o nr ewid. 204, 180/24, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 49, 38/1, 38/3, 37/1, 37/3, obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 244, 240/2, 246, 245, 205, 229/1, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 188/2, 258, obręb Chlebów, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 30kV z kanalizacją optotelekomunikacyjną oraz towarzyszącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, na działkach o nr ewid. 168/1, 168/8, 168/10, 201, 167 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na część garażową, na działce o nr ewid. 5220/8, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach o nr ewid. 342, 238/1, 243, 244, 245/2, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 135/11, 135/19, 135/38, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 54/5, 56/3 część działki o nr ewid. 56/5 oraz część działki o nr ewid. 257, obręb Obrzębin, gmina Turek.
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 216/2, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 170, obręb Kowale Księże oraz na działce o nr ewid 375 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 196/2, obręb Obrębizna, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 244, 240/2, 246, 245, 205, 229/1, obręb Korytków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 212, 197, 195, obręb Słodków oraz na działce o nr ewid. 103, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 30kV z kanalizacją optotelekomunikacyjną oraz towarzyszącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, na działkach o nr ewid. 168/1, 168/8, 168/10, 201, 167 obręb Żuki, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia 12.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 54/4, 56/3, część działki o nr ewid. 56/5 oraz część działki o nr ewid. 257 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2019 z dnia 12.07.2019r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 272 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 815, 794, 803/16, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 408/1, 405/1 obręb Chlebów, działkach o nr ewid. 25/1, 70/1, 67/1, 56/1, 41, 160, 159/3, 154/3, 129 obręb Warenka, działkach o nr ewid. 484, 482/2, 508/2, 488, 500, 487/2, 493/2, 496/2 obręb Pęcherzew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach o nr ewid. 342, 238/1, 243, 244, 245/2, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomieniao zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 212, 197, 195, obręb Słodków oraz na działce o nr ewid. 103, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach o nr ewid. 342, 238/1, 243, 244, 245/2, obręb Słodków, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 212, 197, 195, obręb Słodków oraz na działce o nr ewid. 103, obręb Cisew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 815, 794, 803/16, obręb Cisew, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 408/1, 405/1 obręb Chlebów, działkach o nr ewid. 25/1, 70/1, 67/1, 56/1, 41, 160, 159/3, 154/3, 129 obręb Warenka, działkach o nr ewid. 484, 482/2, 508/2, 488, 500, 487/2, 493/2, 496/2 obręb Pęcherzew, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 408/1, 405/1 obręb Chlebów, działkach o nr ewid. 25/1, 70/1, 67/1, 56/1, 41, 160, 159/3, 154/3, 129 obręb Warenka, działkach o nr ewid. 484, 482/2, 508/2, 488, 500, 487/2, 493/2, 496/2 obręb Pęcherzew, gmina Turek.