Zapytanie ofertowe - przewóz dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej na kolonie letnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Turek, 18 lipca 2016 r.

OKZ.434.1.2016

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W celu zamówienia „Przewozu dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej na kolonie letnie do Ośrodka Kolonijnego „ANIA”, ul. Kolonijna 2, Nowęcin, 84-360 Łeba oraz powrotnego przewozu z Ośrodka Kolonijnego do Turku”, które jest usługą przeprowadzono zapytanie ofertowe.

 

W terminie do dnia 18 lipca 2016 r. do godz. 12*00 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

PKS w Koninie S.A. ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

4,01 zł

4,33 zł

 

2.

PKS TRANSPORT Sp. zo.o., ul. W. Milewskiego 9, 62-700 Turek

 

3,23 zł

 

3,49 zł

Brak zaakceptowanego wzoru umowy

3.

PRZEWOZY AUTOKAROWE JAN PRZYBYLSKI, Węglew 92, 62-590 Golina

2,96 zł

3,20 zł

 

4.

„JOŃSKI” TRAVEL Przewozy Turystyczne Krajowe i Zagraniczne, Magdalena Bajzert, 62-731 Przykona, ul. Wrzosowa 2

 

 

3,12 zł

 

 

3,37 zł

 

 

Wybrano Wykonawcę:

PRZEWOZY AUTOKAROWE JAN PRZYBYLSKI, Węglew 92, 62-590 Golina

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
dotyczy przewozu dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej na kolonie letnie