2017 rok

Lista wiadomości
Gmina Turek Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego realizacji zamówienia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin i Słodków Kolonia”
na zadanie pn: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisew – etap III”
dotyczy dostawy oleju opałowego do obiektów wymienionych w załączniku do zapytania ofertowego
dotyczy dostawy oleju opałowego do obiektów wymienionych w załączniku do zapytania ofertowego