2020 rok

Lista wiadomości
"Przyjmowania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek"
- dotyczy zadania pn: Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek