Zapytanie ofertowe - dotyczy wykonania prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Turkowicach, gmina Turek

 

Otwórz link, ktory przekieruje na stronę podmiotu zamawiajacego: