XIX Sesja Rady Gminy Turek - 22 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

22 stycznia 2020 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Turku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turek zarządzonych na dzień 12 stycznia 2020 r.
3. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turek.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Turek.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda