POSTANOWIENIE NR 20/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Do pobrania: