Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Turek

Wykaz 1/2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020  poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Turek  o nr ewid. 627 położonej w miejscowości Cisew, gm. Turek o pow. 0,0500 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr  KN1T/00047092/1.

Opis nieruchomości:


Przeznaczenie nieruchomości:
Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk