Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Turek

 
Do pobrania: