Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - przydatność wody do spożycia