Informacja dla mieszkańców Gminy Turek - dotyczy udzielenia dotacji celowej do kolektorów słonecznych.

                                                                   Turek, dnia  14 maja 2012 r.
 

MIESZKAŃCY GMINY TUREK
 

       Wójt Gminy Turek informuje, iż od dnia 30 maja 2012 roku można składać wnioski  w sprawie udzielenia dotacji celowej do kolektorów słonecznych.  Wysokość dotacji wynosi 2 500,00 zł brutto.
 
Wzór wniosku będzie można pobrać u sołtysa, ze strony internetowej Urzędu Gminy:

oraz w siedzibie Urzędu, pok. 31.


       Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu, (poprawnie złożony wniosek pod względem formalnym i merytorycznym).


       Nadto informujemy, iż istnieje  możliwość skorzystania z 45% dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezależnej od dotacji udzielonej przez Gminę. Pomoc w formalnościach związanych z uzyskaniem  dotacji z NFOŚiGW oferują firmy instalatorskie.


       Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Targi Firm Instalatorskich, montujących solary, które odbędą  się w dniu 18 maja 2012 r. w budynku  Gimnazjum  w Słodkowie o godz. 15.00 (w głównym holu). Podczas Targów dostępne będą również wzory wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. S.Furmańską, pracownikiem UG Turek, tel. 63 279-40-73, e-mail: s.furmanska@gmina.turek.pl.

                                                                           Wójt

                                                               /-/ Karol Mikołajczyk

 

Do pobrania: