Publicznie dostępny wykaz danych

Zamieszamy poniżej link kierujący użytkownika z BIP-u do wykazu kart informacyjnych zawierających dane o środowisku i jego ochronie, wprowadzanych przez Urząd Gminy Turek.
 
   Publicznie dostępny wykaz danych
 
 
 
Wyszukiwanie kart w wykazie:
 
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Turek