Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


PODSTAWA PRAWNA


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek
tel. 63 279-40-60,
fax. 63 279-40-66
e-mail: ug@gmina.turek.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Wykaz załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:


OPŁATY

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
• 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Turek.


INFORMACJE DODATKOWEDO POBRANIA: