Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PODSTAWA PRAWNA:

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66
e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl

 

KOGO DOTYCZY:

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem art. 6m. ust. 2 ww. ustawy – opisanego powyżej.
WYJĄTEK stanowi również sytuacja, kiedy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Lp.

Nazwa i adres

Telefon kontaktowy

1.

Zakładu Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. G. Kropidłowski, D. Piąstka,  Kowale Pańskie kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn

63 288-72-69

2.

PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4,
 62-700 Turek

63 280-03-46

3.

Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski,  ul. Paderewskiego 17,
 62-700 Turek

603-435-760

4.

Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun, ul. Roztoka 6,
62-513 Krzymów

63 249-39-98

5.

Zakład Oczyszczania Miasta EKO,
ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz

62 764-22-96,
62 767-23-30

6.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz 

62 767-50-18

7.

PGKiM Sp. z o. o., ul. M. Dąbrowskiej 8,
62-500 Konin

63 242-82-76

8.

Firma Usługowa KOSZ Sp. z o.o.,
ul. Wylotowa 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski

62 592-32-33

9.

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Turku Henryk Włodarzewski,
ul. Żeromskiego 31, 62-700 Turek

504-262-235

10.

PHU GRE-PAL Grzegorz Rutkowski

ul. 3 Maja 43/12, 62-500 Konin

607 307 297

e-mail :

grzegorzkonin@onet.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY:

 

SEGREGUJMY POPRAWNIE ODPADY KOMUNALNE !

W związku ze zmianą przepisów od 01.04.2020 r. na terenie gminy Turek wprowadzono obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości. Przypadki niewłaściwej segregacji odpadów będą zgłaszane przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi Gminy, co będzie skutkowało wydaniem z urzędu decyzji zawierającej stawkę opłaty podwyższonej, wynoszącą 32 zł/m-c od osoby.

 

WAŻNE!!
ZWOLNIENIE W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Z części opłaty mogą zwolnić się osoby, które:

ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 1 zł za każdą osobę posiadającą ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek".
Przy składaniu deklaracji należy okazać ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek", wydaną dla osoby, na którą właściciel nieruchomości stara się o ulgę.

ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 2 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość kompostującą bioodpady.

 W załączeniu przekazujemy zasady skutecznego kompostowania, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska. 

 

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Zmianie uległ nr rachunku bankowego na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy nr rachunku:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie,
Nr konta bankowego: 65 8557 0009 2006 0800 0910 0061.


Płatności za odpady komunalne można dokonywać także kartą lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, zgodnie z terminami płatności podanymi poniżej:

Informujemy, iż zmianie uległ nr rachunku bankowego wyłącznie do wpłacania należności z tytułu opłaty za odpady komunalne. Pozostałe zobowiązania (np. podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe) prosimy wpłacać na dotychczasowy nr konta.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rzecz gminy - bez wezwania – co dwa miesiące w terminach podanych powyżej, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, bądź otrzymanego zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonując opłaty, pamiętajmy o precyzyjnym wskazaniu właściciela nieruchomości którego ona dotyczy, wskazaniu rodzaju opłaty oraz o jej prawidłowej  wysokości.

 

KONTAKT:

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66
email: ug@gmina.turek.pl, srodowisko@gmina.turek.pl

 

DO POBRANIA: