Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2014 r.

Turek, dnia 30 grudnia 2014 r.


GKI-GP.6733.12.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności do 30m³ na działce o nr ewid. 122/4, obręb Chlebów, gmina Turek.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr 32, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.Z up. Wójta
/-/ Łukasz Mielcarski

Zastępca Wójta