Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalinowa na działkach nr 514, 515/2, 515/4


Uchwała Nr XXXII/204/02 Rady Gminy Turek, z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalinowa na działkach nr 514, 515/2, 515/4

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 40 poz. 1154

http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe/dziennik-nr-40-2002