Wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Turek w terminie od 02.02.2015 r. do 11.02.2015 r.


Do pobrania: