ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2018 roku


Zasady zwrotu podatku akcyzowego:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

- w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. (I okres wypłaty) należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Turek (parter – centrum informacji) wraz z fakturami lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego oraz nakaz podatkowy.

- w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (II okres wypłaty) należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Turek (centrum informacji i obsługi) wraz z fakturami lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. Należy przedłożyć do wglądu dokumenty jak wyżej.

 

Limit roczny zwrotu podatku akcyzowego rolnikowi ustala się następująco:

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3  – 30 kwietnia 2018 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2018 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2018 roku wynosi 1,00 zł