2016

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2016 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku
za okres od początku roku do 30 września 2016 roku
za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 roku
za okres od początku roku do 31 marca 2016 roku
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2016 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2016.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2016.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.