2017

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2017 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2017 roku
za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku
za okres od początku roku do 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2017
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2017 rok.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2017 rok.