2020

Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 65/2020
Wójta Gminy Turek

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie  Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie  Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem 48/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie  Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem 54/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie  Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem 60/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie  Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XXV/152/20 Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem 62/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września  2020 roku w sprawie zmiany w budżecie  Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 49 121 000,23zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 544 224,82zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 48 239 907,75zł

2) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 45 424 370,10zł

3. W złączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 714,92zł

1) w  planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

801

80153

2010

714,92

104 659,52zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 714,92zł

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

801

80101

4270

520,00zł ( z rezerwy ogólnej budżetu)

225 020,00zł

801

80146

4410

2 000,00zł

14 698,25zł

801

80153

4210

7,07zł

1 036,22zł

801

80153

4240

707,85zł

103 623,30zł

851

85154

4300

5 000,00zł

34 250,00zł

852

85202

4330

10 000,00zł

217 735,00zł

852

85219

4300

3 000,00zł

15 750,00zł

852

85228

4170

2 750,00zł

20 150,00zł

855

85502

4300

1 200,00zł

8 450,00zł

855

85504

4300

300,00zł

1 300,00zł

855

85504

4410

555,00zł

2 555,00zł

921

92109

4360

570,00zł( z rezerwy ogólnej budżetu)

4 320,00zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

758

75818

4810

1 090,00zł

150 410,00zł

801

80146

4210

1 000,00zł

31 844,50zł

801

80146

4700

1 000,00zł

76 272,25zł

851

85154

4170

1 810,00zł

9 590,00zł

851

85154

4210

3 190,00zł

9 815,44zł

852

85219

4110

14 870,00zł

35 735,57zł

852

85228

4110

600,00zł

2 520,00zł

852

85228

4120

280,00zł

150,00zł

855

85502

4360

200,00zł

0,00zł

855

85502

4410

500,00zł

100,00zł

855

85502

4700

500,00zł

300,00zł

855

85504

4110

855,00zł

10 898,00zł

5. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

801

80153

2010

714,92zł

104 659,52zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie wydatków zwiększa  się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

801

80153

4210

7,07zł

1 036,22zł

801

80153

4240

707,85zł

103 623,30zł

855

85502

4300

1 200,00zł

8 450,00zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

855

85502

4360

200,00zł

0zł

855

85502

4410

500,00zł

100,00zł

855

85502

4700

500,00zł

300,00zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.